Před / Po

Protože se snažíme chránit soukromí našich klientů, vystavujeme zde pouze ukázky možností, čeho všeho lze pomocí léčby dosáhnout.

1_1 1_2
Muž 14 let, II. tř. Angle, hluboký skus, špičáky mimo zubní oblouk
Léčen pevnými rovnátky s extrakcemi 2 zubů v horní čelisti
2_1 2_2
Žena 48 let, I. tř. Angle, hluboký skus s nákusem do patra, mezera mezi předními zuby
Léčena pevnými rovnátky Incognito, bez extrakcí
3_1 3_2
Žena 36 let, I. tř. Angle, převislý skus, stěsnání dolních i horních zubů
Léčena pevnými rovnátky Incognito, bez extrakcí
4_1 4_2
Muž 40 let, 1/2 II. tř. Angle, výrazné stěsnání zubů, tendence k vertikálně otevřenému skusu
Léčen pevnými rovnátky Incognito, bez extrakcí
5_1 5_2
Žena, 31 let, III. tř. Angle, obrácený skus, špičák mimo zubní oblouk, stěsnání horních i dolních zubů
Léčena pevnými rovnátky Incognito s extrakcemi 2 zubů v dolní čelisti
6_1 6_2
Muž 48 let, I. tř. Angle, nezaložené postranní horní řezáky, mezernatý chrup
Léčen pevnými rovnátky Incognito, bez extrakcí, estetické dostavby špičáků do tvaru postranních řezáků